موسسه ماه مهر

۲۵ آبان ۱۳۹۷
files_education_image-3[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه نقاشی
شاخه: نقاشی
استاد: مسلمیان نصرت الله

نام استاد : مسلمیان- نصرت اله

آموزش در کارگاه نقاشی شامل تجزیه و تحلیل نشانه های بصری، سازماندهی فضای نوین با گرایش حاکمیت ذهن، کاربرد ماده و توهم ماده در جهت گسترش فضای بصری(کلاژ)، نقد و بررسی آثار هنرجویان در کارگاه است.

کلاس در روزهای پنج شنبه در دو ساعت 9 تا 13 و 14 تا 18 برگزار می شود.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید