دوره یک ساله نقاشی

دوره یکساله آموزش تخصصی نقاشی 1طراحی ( محسن صادقیان)روزهای  سه شنبه  ساعت  13-9 تاریخ هنر مدرن با تکیه بر نظریه ها (کامبیز موسوی اقدم ) روزهای سه شنبه  ساعت17-14مبانی (طاهره محبی تابان ) روزهای چهار شنبه ساعت 13-10نقاشی (نصرت الله مسلمیان ) روزهای چهار شنبه  ساعت18 – 14ترم 2طراحی ( محسن صادقیان )تاریخ هنر مدرن با تکیه بر نظریه ها (کامبیز موسوی ... ادامه

کارگاه نقاشی آبرنگ

استاد مظلومی پور سیاوش  اجرای شیوه های مختلف و مرسوم آبرنگ با مراجعه به مثالهایی از آبرنگ کاران ایرانی و اروپایی به همراه ایجاد کارگاههای آموزشی در بین دوره با توجه به نیاز عمومی کلاس. ادامه

کارگاه نقاشی

نام استاد : مسلمیان- نصرت اله آموزش به روش کارگاهیتجزیه و تحلیل کنتراستها سازمان دهی فضای سه بعدی نوین با گرایش حاکمیت ذهن کاربرد ماده و توهم ماده در جهت گسترش فضای بصری (کلاژ) نقد و بررسی آثار کارگاه نقاشی. ادامه