files_education_Screen_Shot_2018-12-05_at_2.12.16_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

تاریخ چشم: رویکردهایی به تفسیر نقاشی

در این درس گفتار شیوه‌های تفسیر نقاشی بررسی می‌شود و بر مؤلفه‌ی نگاه در نقاشی رنسانسی و پسارنسانسی تاکید دارد. در آثاری که در این درس گفتار مورد بررسی قرار خواهند گرفت ، نگاه مهمترین مؤلفه تصویر تلقی می شود و از این منظر ساختار اثر و مفهوم آن مورد تحلیل قرار می گیرد .در نتیجه توجه به مؤلفه‌ی نگاه ، نقاشی از جنبه منفعلانه خود خارج می شود و شاهد گونه ای تعامل میان نقاشی با مخاطب به منزله ی دیگری ... ادامه

files_education_Screen_Shot_2018-08-18_at_10.39.12_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

تاریخ مجسمه‌­سازی

در این دوره به تاریخ مجسمه‌­سازی از دوران باستان در جغرافیای هند، مصر، بین‌­النهرین، ایران، یونان و روم تا به دوره معاصر در اروپا و امریکا پرداخته خواهد شد و جریان­های هنری، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت. علاوه بر آن مجسمه­‌سازی در ایران بعد از اسلام از ابتدا تا به امروز مدنظر خواهد بود و جریان­ها و آثار هنرمندان مجسمه‌­ساز معاصر ایران در کنار جریان­های ... ادامه

files_education_970946Lascaux_painting[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

تاریخ هنر جهان

دوره: تاریخ هنر جهان۲ ترم ۱۰ جلسه ایاساتید: کامبیز موسوی اقدم و هلیا دارابیشناخت تاریخ هنر برای فعالیت هنری ما چه اهمیتی دارد؟ پرداختن به گنجینۀ تصاویر چه راه‌هایی برای شناخت موقعیت امروز در مقابل ما قرار‌ می‌دهد؟ در طول دو ترمِ پیشِ رو به بررسی ضرورت ساخت تصویر در گذر تاریخ خواهیم پرداخت. در ترم اول، پس از نگاهی به روش‌های تحلیل و نقد در تاریخ هنر جدید، در روند مطالعۀ تاریخیِ ... ادامه

files_education_behrang[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر

نقاشی معاصر عبارت سوال برانگیزی است. چه ویژگیها و رویکردهایی در تاریخ هنر پیدا شدند تا نقاشی از تعاریف مدرنیستی فاصله گرفت؟ چالش نقاشان با روند فکری که هنر کانسپچوال آن را پیش کشید و رای به پایان نقاشی صادر کرد چگونه بود؟ نقاشی پس ازهنر کانسپچوال در دهه شصت میلادی چه رویکردهایی را پیش گرفت تا به دایره‌ی هنر معاصر وارد شد؟ تفاوت میان دغدغه‌های نقاش مدرن، پست مدرن، و معاصر چیست؟ در این دوره‌ی ... ادامه

files_education_283863critic2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه نقد و تحلیل هنر

پیش نیاز :کارگاه مبانی نظری نقد هنری این کارگاه در امتداد «کارگاه مبانی نظری نقد هنر » در استفاده عملی از مباحث مطرح شده در آن کارگاه در راستای اندیشیدن، دیدن ، تحلیل و نگارش نقد هنری متمرکز می شود. با بررسی نمونه ها و تحلیل آن ها به همراه مشارکت  شرکت کنندگان ، این کارگاه به آموزش اصول و روش های نگارش این متون می پردازد. در این راستا به تفاوت اقسام نقد ( ژورنالیستی ... ادامه

files_education_criticim_in_art[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه مبانی نظری نقد و تحلیل هنر

این کارگاه ، به بررسی و تحلیل رویکردها و اصول مختلف نظری در نقد هنرهای تجسمی و تاریخ هنر (مدرن و معاصر) می پردازد. در طی این کارگاه ، به تفکیک به رویکردهای مرتبط پرداخته و همچنین یک اثر هنری به عنوان نمونه در راستای الگوی نظری و یا نظریه خاص انتخاب شده و بررسی می‌شود. این تحلیل‌ها درراستای فهم و درک چگونگی استفاده و نحوه بهره‌برداری از تئوری‌ها و اصول مشخص (توسط اندیشمندان و نظریه پردازان ... ادامه

files_education_706528_Q9AOqMJ8[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه انسان شناسی: رنگ و طراحی

موسسه ماه مهر با  همکاری انسان شناسی و فرهنگ کارگاه «انسان شاسی رنگ و طراحی» را برگزار می کند.  هدف از این کارگاه  ارائه چشم اندازی از مباحث انسان شناسی در رابطه با مفاهیم رنگ ( در معنای محلی و جهانشمول آن)، و طراحی در قالب های سنتی و مدرن به مثابه تالیفی فرهنگی می باشد . در این کارگاه تلاش می شود مخاطبان با تاثیر متقابلی که فرهنگ ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، آشنا ... ادامه

files_education_modern[1][328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

مفاهیم و رویکردها در معماری جهان

دستاوردهای معماری مدرن در سال های دهه 1960 میلادی با موج تردید و تجدیدنظرطلبی مواجه بود تا آنجا که  با وجود طرح های خلاقی که در سال های پس ازجنگ دوم جهانی ارایه شدند ؛ وقوع تحولی ساختاری در این عرصه  اجتناب ناپذیر بود. شیوه بین المللی معماری مدرن که فن آوری پیشرفته زمان را با زیبایی شناسی مدرنیستی درهم می‌آمیخت، با افول اقتصادی و بحران سیاسی سرمایه داری جهانی دیگر ... ادامه

files_education_PF_1853196~Three-Coke-Bottles-Posters[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

تاریخ هنر معاصر

"هنر معاصر" کلیه جریانهای فرامدرنیستی را که از دهه 1960 به ظهور رسیده و به طور فزاینده ای بر صحنه هنر جهان حاکمیت یافته ، در برمی‌گیرد. این جریان ها، با بکارگیری روش ها و رسانه های جدید در بیان هنری، مفهوم و رویکرد ساختارگرای هنر مدرن را به چالش کشیده و تحول عظیمی را در شیوه آفرینش هنری رقم زدند. هنر مفهومی، هنر اجرایی، هنر بدنی، هنر ویدئویی، هنر تزئینی، هنر آوایی و هنر دیجیتالی ... ادامه

files_education_aydin11[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

تاریخ هنر جهان

مبحث تاریخ هنر جزء جدانشدنی از شکل گیری تاریخ تمدن بشری است. مطالبی که در این دوره مطرح می‌شود از ابتدای تکوین تاریخ هنر از حدود 30 هزار سال پیش از میلاد است که تا آغاز آن به حرکت تاریخ هنر در تمدنهای مختلف آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا می‌پردازد و دوره ها و سبک ها و هنرهای مختلف را بررسی و تشریح می‌کند. به موازات مباحث مربوط به تاریخ هنر جهان بخش های گوناگونی از تاریخ هنر ایران نیز، در حجم لازم و ... ادامه